24-timers vakttelefon

Totalleverandør

Utleie og drift av bygård/flere leiligheter

Utleie og drift av bygård/flere leiligheter

-BORI Utleiemegler er et heleid datterselskap av BORI, som er et av Norges største boligbyggelag. BORI er totalleverandør av boligrelaterte tjenester, herunder forretningsførsel, driftstjenester, tekniske tjenester og utleiemegling.

HAR DU FLERE LEILIGHETER ELLER EN BYGÅRD, VI KAN HJELPE DEG MED

  • Finne de rette leietakerne, og hjelpe deg med å sette riktig husleie
  • Annonsere leilighetene, og lage utleieprospekt dersom dere ønsker det
  • Holde visninger
  • Kredittvurdere og sjekke referanser til potensielle leietakere
  • Etablere leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser
  • Etablere leiegarantiordning, eventuelt depositumskonto
  • Stå ansvarlig for innkreving av husleie
  • Finne nye leietakere ved oppsigelse av leieforholdet, og sørge for en god overgang mellom leieforhold

TJENESTER KNYTTET TIL DRIFT OG FORVALTNING

Renhold Daglig og periodisk renhold. Samt en rekke tilleggstjenester utenom ordinære driftsavtaler.
Sesong, hvit/grønt Gress- og kantklipping, snømåking/strøing etc.
Byggeteknisk Bistå prosjektutvikling og nybygg, samt teknisk rådgivning og prosjektgjennomføring ved rehabilitering, tilbygg, nybygg, vedlikehold.
Vaktmester Allment tilsyn av bygg, drift av tekniske anlegg som fyr- og ventilasjonsanlegg. Serviceavtale på tekniske anlegg.
Etablering av boligselskap Vi hjelper entreprenører/utbyggere med hele eller deler av etableringen av borettslag og sameier nasjonalt.
Forretningsførsel Regnskapsførsel, rådgivning og innkreving av felleskostnader med mer.

Jeg ønsker en uforpliktende befaring av min utleiebolig!

Vi tar kontakt med deg, enten pr. e-post eller telefon.

Du er selvsagt også velkommen til å kontakte oss!

For nærmere informasjon om utleie, drift og vedlikehold kontakt oss på telefon 63 81 41 00 eller send en mail til uteie@bori.no

Vennlig hilsen
BORI UTLEIEMEGLER

Profesjonell håndtering av dine eiendomsinvesteringer

Trygg forvaltning